Architektonický a projekční ateliér působící v severozápadních Čechách. Připravujeme pro naše klienty koncepční návrhy, vizualizace, projekty pro všechny stupně stavebních řízení, realizační dokumentaci včetně rozpočtů a výkazů a také provádíme dozory na stavbách. Spolupracujeme se soukromými investory, státními institucemi a místní samosprávou. Snažíme se přesvědčit investory v tomto regionu, že má smysl investovat do kvalitní architektury a že ne vždy je jediným kriteriem cena.

Naší specializací jsou energeticky šetrné domy ohleduplné ke svému okolí i životnímu prostředí. Rádi pracujeme na rekonstrukcích památkových objektů.

 

Ing. Arch. Tomáš Bernášek

Autorizovaný architekt ČKA 02678
Mob.: +420 731 155 167  Tel: +420 474 721 343
E-mail:  tomas.bernasek@tiscali.cz; bernasek@atelierkno.cz